Lutronic Menu Close

위치

신주소 : 경기도 고양시 덕양구 소원로 219 루트로닉 센터
구주소 : 경기도 고양시 덕양구 행신동 1098번지 루트로닉 센터

대표전화 : 031-908-3440
IR/PR 관련 : 070-4714-6024
영업/서비스 관련 : 1577-1064
FAX : 031-907-3440

-----------------------------------------------------------------------------
대중 교통 이용안내
[지하철 : 경의중앙선 강매역 하차]

[인근버스]
일반버스 : 72번, 66번, 780번
직행버스 : 1000번, 1200번, 1900번, 2000번
급행버스 : 8880번
좌석버스 : 76번, 770번 800번 773번
B 버스 : 771번
G 버스 : 7727번, 7728번
R 버스 : 9711번, 9711번(급행), 9714번

* 강매역 맞은편 우측에 회사 위치


자동차로 오실 때
자유로 - 행신IC- 행신사거리 우회전- 
서정마을 3단지 방향으로 우회전-서정초등학교 방향으로 우회전 후 약 200m
-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

LUTRONIC GLOBAL

19 Fortune Drive, Billerica, MA 01821 USA
TEL: +1-888-588-7644
E-MAIL: office@lutronic.com
E-MAIL: usa@lutronic.com

 

LUTRONIC ASIA

Lutronic Center, 219 Sowon-ro, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, KOREA
TEL: +82-31-908-3440
FAX: +82-1600-3660
E-MAIL: korea@lutronic.com

 

LUTRONIC JAPAN

12F, Tokyo Front Terrace, 2-3-14, Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN
TEL: +81-3-6433-3041
FAX: +81-3-6433-3042

9F Hakataekimae Center Bldg., 1-14-16
Hakataekimae Hakata-ku Fukuoka city,
Fukuoka-pref. 812-0011 Japan
TEL: +81-92-477-2755
FAX: +81-92-477-2756

E-MAIL: japan@lutronic.com

 

LUTRONIC CHINA

Yuzhou plaza 2001 room, Jingang road 299 no, Pudong district, Shanghai, 200120, China
TEL: +86-21-5019-3891,3893
FAX: +86-21-5019-3865
E-MAIL: china@lutronic.com

 

LUTRONIC GERMANY

Paul-Ehrlich-Strasse 38, 63322 Roedermark, Germany
TEL: +49-6074-2153180
FAX: +49-6074-2153190
E-MAIL: germany@lutronic.com

 

LUTRONIC VISION, US

1 North Avenue, Unit C, Burlington, MA 01803 USA
TEL: +1-888-588-7644
E-MAIL: officeusa@lutronic.com
 

LUTRONIC FRANCE

23 rue François Jacob, 92500 Rueil Malmaison, France
TEL: +33 1 47 51 12 10
E-MAIL: france@lutronic.com